Vaccination

Det finns en ökad risk att smittas av sjukdomar som är ovanliga eller saknas här i Sverige när du är ute och reser. Med kunskap om hur du undviker hälsorisker och med rätt vaccination kan du känna dig tryggare. Under fliken ”info” på respektive resmål finner du vaccinationsråd för respektive resa. Vi rekommenderar dig dock att kontakta din lokala vaccinationscentral.

Du kan även gå in på resemedicin.com där du finner tips om vaccinationer och vad du bör tänka på före, under och efter resan.